Yandal Programı

 

İngilizce İşletme Bölümü Yandal Programı kapsamında alınması gereken dersler pdf belge olarak sunulmuştur.

 

Yandal Programı Müfredatı

 

Yandal programları lisans öğrenimini başarıyla yürütmekte olan bir öğrencinin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında bilgilenmek üzere sınırlı öğrenim görmesini sağlayan sertifika amaçlı eğitim-öğretim programıdır. Yandal programları farklı Birimlerdeki lisans programları arasında yürütülebildiği gibi, aynı Birimlerdeki lisans programları arasında da yürütülebilir.


Başvuru Yeri ve Süreci:

Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Yandal programı başvurularını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yürütür.


Değerlendirme Süreci:

Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir (üst yarıyıllardan alınmış olan derslerde başarı şartı aranmaz). Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2,75 olması gerekir.


Sonuçlandırma ve Bildirim:

Başvuru kriterleri yandal programına uygun olan ve başvuruları fakülte yönetim kurulu tarafından onaylanan öğrencilere programa kabul edildikleri üniversitemiz web sayfasının duyurular kısmından www.marmara.edu.tr duyurulur. 


Mezuniyet Şartları:

  • Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında, senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır.  Bu dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır,  ilgili fakülte kurullarının ve üniversite senatosunun onayına sunulur.
  • Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki not ortalamasının en az 2,50, yandal programındaki not ortalamasının 2,25 olması şarttır. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile  bir yarıyıl ek süre verilebilir.
  • Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Sertifikalar, programların bağlı olduğu birimler tarafından verilir. Sertifikalarda öğrencinin anadalına ait diploma unvanı ayrıca belirtilir.
  • Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir.
  • Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.


İlgili Mevzuat:

Marmara Üniversitesi Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi


Bu sayfa Business Administration (English) tarafından en son 06.08.2018 23:45:36 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM