Çift Anadal Programı

İngilizce İşletme Bölümü Çift Anadal Programı kapsamında alınması gereken dersler pdf belge olarak sunulmuştur.

 

Çift Anadal Programı Müfredatı

 

Çift anadal programları, lisans diploması verilen tüm programlar arasında açılabilir. Çift anadal programına katılarak başarılı olan öğrencilere iki anadal için iki ayrı diploma verilmektedir. Öğrenciler bu sayede iki anadal programında aynı anda eğitim görmüş olurlar. Çift anadal programları farklı Birimlerdeki lisans programları arasında yürütülebildiği gibi aynı Birimdeki lisans programları arasında da yürütülebilir.


Başvuru Yeri ve Süreci:

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir. Çift anadal başvurularını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yürütür.

 

Değerlendirme Süreci:

Çift anadal programına başvurabilmek için GANO'nun en az 3,00 olması gerekir. Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. (Üst yarıyıllardan alınmış olan derslerde başarı şartı aranmaz.)

 

Sonuçlandırma ve Bildirim:

Başvuru kriterleri çift anadal programına uygun olan ve başvuruları Birim Yönetim Kurulu tarafından onaylanan öğrencilere programa kabul edildikleri üniversitemiz web sayfasının duyurular kısmından duyurulur. 


Mezuniyet Şartları:

  • Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal programındaki GANO'sunun en az 2,75, çift anadal programındaki GANO'sunun en az 2,50 olması gerekir.
  • Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile iki yarıyıl uzatılabilir.
  • Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları dersler transkriptinde belirtilir.
  • Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir.
  • Değişim programlarına katılan öğrencilerin mezuniyeti için Birim Yönetim Kurulu kararı ile ek süre tanınabilir.
  • Çift anadal programından çıkarılan öğrenci, bu programdaki GANO’sunun en az 2,25 olması şartıyla, bu programda almış ve başarmış olduğu dersler dikkate alınarak, 15 gün içinde talep etmesi ve bu uygulama esaslarında yer alan yandal programı kriterlerinde bulunan şartları sağlaması halinde Birim Yönetim Kurulu kararı ile yandal programına kayıt yaptırabilir veya bu öğrenciye yandal sertifikası verilebilir. Öğrencinin yandal talebi yoksa veya başardığı dersler yandal sertifikası alabilmek için yeterli değilse, çift anadal programında alıp başarılı olduğu dersler için ilgili birim tarafından transkript düzenlenir.

 

İlgili Mevzuat:

Marmara Üniversitesi Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi


Bu sayfa Business Administration (English) tarafından en son 06.08.2018 23:46:16 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM