Marmara Üniversitesi yaz okulunda; eğitim-öğretim yılında başarısız olunan dersler, bir sonraki yılda okunacak olan dersler ve notu yükseltilmek istenen dersler (DD ve/veya DC olan) alınabilir. 

 

Farklı üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler de misafir öğrenci statüsünde Marmara Üniversitesi öğrencileri gibi yaz okulundan ders alabilirler. 


Nasıl Başvurulur:

Başvuru süreci Misafir Öğrenciler ve Marmara Üniversitesi öğrencileri için farklılık göstermektedir. 

 

Misafir Öğrenciler İçin Başvuru Süreci: 

1) Misafir öğrencilerin Marmara üniversitesi web sayfasını takip ederek akademik takvimde belirtilen sürede nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenci belgesi veya güncel bandrollü öğrenci kimliği fotokopisi ile birlikte Marmara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları ve misafir öğrenci kaydı yaptırarak misafir öğrenci numarası almaları gerekmektedir.

2) Ön kayıt ve kesin kayıt işlemlerini Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) üzerinden gerçekleştireceklerdir. Yaz okulu önkayıt işlemleri, Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sisteminden (BYS) açılması önerilen dersler seçilerek yapılır.

3) Önkayıt döneminde bu öğrenciler, yaz okulunda alacağı derslere ilişkin toplam ücret tutarını BYS’den belirleyip bankada borç oluşturulduktan sonra ödemeyi ilgili bankaya yapıp tekrar BYS’den derslerine kesin kayıt yaptırmalıdır.

4) Misafir öğrenciler seçtikleri derslerin içeriklerinin kendi üniversiteleriyle uyuşmaması durumunda ücret iadesi talepleri reddedilecektir. Sorun yaşamamak adına ders içerikleri, ECTS sayfamızdan ders kodlarına tıklanarak öğrenilebilir.


MÜ Öğrencileri İçin Başvuru Süreci:

 1) Yaz okulu önkayıt işlemleri Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sisteminden (BYS) açılması önerilen dersler seçilerek yapılır. 

 2) Önkayıt döneminde bir öğrenci, yaz okulunda alacağı derslere ilişkin toplam tutarı BYS’den belirleyip bankada borç oluşturulduktan sonra ödemeyi ilgili bankaya yapıp tekrar BYS’den derslerine kayıt olacaktır. 

 3) Öğrencilerin bankaya ücret ödeyerek iki nüsha halinde tek bir makbuz almaları gereklidir. Makbuzlardan biri kesin kayıt işlemi sırasında, Fakülte veya Yüksekokul Öğreci İşlerine teslim edilecektir.  

 

Ders Alma Esasları:

1) Yaz Okulunda, bir öğrenci toplam 10 (on) krediyi aşmamak üzere en çok 4 (dört) ders alabilir. Ancak, Yaz Okulundan ders alarak doğrudan veya tek ders sınav hakkı ile birlikte mezun olabilecek durumda olan öğrenci toplam on iki krediyi aşmamak üzere en çok dört ders alabilir.

2) Öğrenci, ders eksiğini tamamlamak, başarısız olduğu veya notunu yükseltmek istediği dersi tekrarlamak veya yeni ders almak için Yaz Okulundaki derslere kaydolabilir. Yaz Okulunda açılan bir derse kaydolan öğrenci o dersi bırakamaz.

3) Staj yapan öğrencinin Yaz Okulundan ders alabilmesi için kayıtlı olduğu birimin birim yönetim kurulu kararı gerekir.

4) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı MÜ öğrencisi, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan Yaz Okulu hariç olmak üzere, Yaz Okulundan ders alamaz. Yabancı dil hazırlık sınıfını bitirmiş, dil yeterliliğini kanıtlamış ve derslere başlamamış olan MÜ öğrencisi; bölüm/program başkanlığı tarafından uygun görülmesi ve birim kurulunun onayı üzerine, bölüm/program başkanlığınca belirlenmiş olan derslerden en fazla iki dersi alabilir. İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi de bu kapsamda değerlendirilir.

5) Yaz Okulunda, yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı olmayan MÜ öğrencilerinden, GANO’su en az 3,00 olanlar üst yarı yıllardan ders alabilir.

6) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan Yaz Okuluna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

7) Kendi programında Yaz Okulunda ders açılamaması halinde, birinci öğretim öğrencisinin ikinci öğretim Yaz Okulundan ders alabilmesi için birim yönetim kurulu kararı gerekir. Bu dersleri alacak öğrenci, ikinci öğretime ait yaz okulu ücretini ödemek zorundadır. İkinci öğretim öğrencisinin, birinci öğretim Yaz Okulundan ders alması da aynı esaslara tabidir.

8) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimin Yaz Okulunda kaydolmak istediği ders açılmadığı takdirde; öğrenci bu dersi, üniversite içinde başka bir birimden alabilir. Bu durumda, diğer birimden alınacak dersin denkliğinin; içerik, dil, kredi ve ders saati açısından öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili akademik birim ve birim yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi ve diğer birimin birim yönetim kurulunun onayı gerekir.

9) Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin MÜ Yaz Okulunda açılmaması durumunda, farklı bir üniversitenin Yaz Okulundan ilgili dersleri alabilir. Öğrenci, farklı bir üniversiteden alınacak dersin içerik, dil, kredi ve ders saatini, Yaz Okulu akademik takvimini içeren resmi belgeyi önceden kendi birimine verir. İlgili bölüm, program veya anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak birim yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde farklı üniversiteden ders alabilir.

10) Dersin Marmara Üniversitesi yaz okulunda açılmaması durumunda, bir öğrenci azami öğrenim süresi boyunca en fazla dokuz kredilik dersi başka üniversiteden alabilir.

11) Güz veya bahar yarıyılları sonunda ilişiği kesilmiş öğrenci, Yaz Okulundan ders alamaz. İlişik kesme işleminden önce ön kayıt işlemi yapılmış ise ön kayıt işlemi iptal edilir.

12) MÜ öğrencisi olmayan diğer üniversite öğrencileri, Yaz Okulu Koordinasyon Kurulunun onayı ile Yaz Okulunda açılan dersleri alabilir ve o derslere kayıt yaptırabilirler.

 

Yaz Okulu Kesin Kayıt Süreci:

Kesin kayıt öncesi, açılması için gerekli kontenjanı sağlayan dersler (öğrenci sayısının 15’ten az olması durumunda ders açılamaz.BYS’de belirlenmiş olacaktır. Öğrenciler kesin kayıt işlemlerini BYS’den yapabileceklerdir. Önkayıt yapılan tüm dersler açıldı ise herhangi bir işlem yapmaya gerek yoktur. Belirlenen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan öğrenciler ücretlerini ödemiş olsalar bile o dersi alamazlar. Açılması kesinleşmiş ve kayıt yaptırılmış olan derslere ait yaz okulu ücretleri geri ödenmez.

 

Yaz Okulunda Derslerin Açılamaması Durumu:

Yeterli öğrenci sayısına ulaşılamadığı için açılamayan derslere kayıtlı öğrenciler, açılmayan derslerin yerine sistemden ilan edilecek tarihler arasında BYS den açılması kesinleşen başka bir ders seçebilirler. Bunun için açılmayacak dersi/dersleri silip yerine başka dersi/dersleri ekleyebilirler.

 

Eğer öğrenciler, açılamayan derslerin yerine başka ders almak istemiyorlarsa;

Açılmayan derslerin ücretleri, BYS'den "Bilgilerim" kısmından, girilecek olan, öğrencinin kendisine ait olma zorunluluğu olan  IBAN ve Banka Bilgilerine iade edilecektir. Açılan derslerin ücret iadesi olmayacaktır. (BYS üzerinden IBAN'ınızın girilmesi zorunludur.)       

 

Detaylı Bilgi:

Detaylı bilgi için Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Koordinasyon Başkanlığına başvurulabilir. Ayrıca Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği’nden  detaylı bilgi alınabilir.


İlgili Mevzuat:

Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

 

 

ziyaret (17.05.2013 tarihinden itibaren)


Bu sayfa Business Administration (English) tarafından en son 02.08.2018 13:43:00 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM