İşletme Fakültesiİşletme - İngilizce

İşletme - İngilizce

Öğrenci temsilci seçimi

İngilizce İşletme Bölümü Fakülte Öğrenci Temsilciliği görevi için 14.12.2017 tarihinde C-101 nolu salonda  saat 10:00 - 12:00 saatleri arasında üç turdan oluşan öğrenci temsilciliği seçimi yapılacaktır.

     * Tur saat: 10:00

    * Tur saat: 11:00

    * Tur saat: 12:00

(DEĞIŞIK:RG-24/9/2010-27709) Bölümlerindeki program/anabilim dalı/anasanat dalına öğrenci alınan fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarda ise, her bir program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.

Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalına kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil) en az %60' ının, ikinci turda ise en az %50'sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılma şartı aranmaz.

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında bir ay içerisinde aynı usülle yeni bir temsilci seçilir.

Devamı Bunu Görmek İstemiyorum
×